Veneet

Uudet veneet tulevat järjestelmään, kun niiden omistaja ilmoittaa tiedot. Järjestelmä huolehtii muun muassa, että katsastajat tekevät uudelle veneelle runkokatsastuksen ja rahastonhoitaja perii rekisteröinnistä maksun. Myös satamamestari näkee, mitkä veneet ovat uusia.

Veneelle merkitään rekisteriin yksi tai useampi omistaja. Järjestelmä luo ja lähettää automaattisesti omistajille veneeseen liittyvät maksut esimerkiksi laituripaikasta, katsastuksesta ja rekisteröinnistä.

Katsastajat kirjaavat veneeseen liittyviä kommentteja ja korjauskehotuksia. Kommentit jäävät järjestelmään veneen historiatietoihin myöhempää tarkastelua varten. Myös satamestari voi kirjata veneeseen liittyviä kommentteja esimerkiksi otettavaksi huomioon laituri- tai talvisäilytyspaikkaa jaettaessa.

boats
Takaisin...