Neliapila Ohjelmistot OY on 1993 perustettu työntekijöidensä omistuksessa oleva ICT-alalla toimiva konsultointi- ja ohjelmistoyritys.

ICT-yrityksille

Neliapila Ohjelmistot Oy:lla on pitkä kokemus ICT-alan yritys­ten toiminnasta ja toiminnan avustamisesta.

Kokemuksemme kattaa nope­as­ti kasvavan yrityksen toimin­not tuotteiden kehittämi­sestä ja hallinnasta yrityksen johta­mi­seen, strategiaan ja rahoi­tuks­een.
Lue lisää...

Toiminnan tehostamiseen

Toteutamme ja tuotteistamme asiakkaiden kanssa läheisessä yhteistyössä operatiivista toi­min­taa tehostavia ohjelmis­toja. Ohjelmistot toimitetaan verkon yli palveluna SaaS-periaat­teel­la. Esimerkiksi:

Talvitelakoille, venehuolloille ja satamille,

Laituri on tarkoitetu pienveneiden talvitelakoiden, huoltojen ja venesata­mi­en toiminan ja talouden tehostamiseen.
Lue lisää...

Pursiseuroille

Lue lisää...